สยาม อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด

ทำไมควรมีเครื่องคัดข้าว หรือเครื่องคัดแยก เมล็ด ข้าว ดีอย่างไร

เครื่องคัดเมล็ด ข้าวสาร หรือเครื่องคัดแยกขนาดข้าว ถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยให้โรงสีได้รับผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ช่วยให้เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น

เครื่องคัดเมล็ด ข้าวสาร และการนำเมล็ดข้าวที่คัดได้ไปใช้ประโยชน์

เครื่องคัดเมล็ดข้าวสาร หรือเครื่องคัดแยกขนาดข้าว ถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยให้โรงสีได้รับผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ และยังสามารถนำเอา เมล็ดข้าว ที่คัดแยกได้ ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เครื่องคัดเมล็ดข้าวสารทำหน้าที่แยกขนาดของเมล็ดข้าวที่หักออกจากข้าวที่เต็มเมล็ด เพราะเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ จะทำให้ราคาข้าวตก แต่ถ้าหากสามารถคัดแยกเมล็ดข้าวสมบูรณ์ดีออกมาได้ จะทำให้โรงสีข้าว หรือชาวเกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาสูงขึ้น

เมล็ด ข้าว

เมื่อข้าวได้ผ่านการขัดเงาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไหลลงสู่กะพ้อ เพื่อที่จะนำเข้าไปเก็บไว้ในถังเล็ก ๆ ก่อนไหลลงสู่ตะแกรงสี่เหลี่ยมอนามัย ซึ่งจะทำหน้าที่คัดแยกขนาดของเมล็ดข้าว โดยจะสามารถคัดแยกข้าว ออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

  • ต้นข้าว :  คือ ได้รูปร่างข้าวที่เต็มเมล็ด มีความสมบูรณ์ โดยที่ไม่มีการแตกหักของเมล็ดเลย
  • เมล็ดหักใหญ่ :  คือ ข้าวที่ได้ขนาดรองลงมา เกินสามส่วนในสี่ส่วนขึ้นไป ส่วนใหญ่แล้ว ก็มักจะถูกใช้ผสมไปกับส่วนของต้นข้าว
  • เมล็ดหักเล็ก :  คือ ข้าวที่ได้ขนาดต่ำกว่าครึ่งเมล็ด เมล็ดหักเล็กจะถูกคัดแยกออกมา เพื่อที่จะนำไปขายเป็นอาหารสัตว์
  • ปลายข้าว :  ปลายข้าว หรือที่เราเรียกกันว่าจมูกข้าว คือส่วนที่แตกออกมาเล็ก ๆ  จะถูกแยกนำไปเป็นอาหารสัตว์ หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในลำดับต่อไป
ต้นข้าว

ในส่วนของตะแกรงลม ของเครื่องคัดเมล็ดข้าวสาร จะทำหน้าที่คัดแยกเมล็ดข้าวหักใหญ่  ที่ถูกคัดออกมาจากตะแกรงสี่เหลี่ยมอีกที เมล็ดข้าวหักใหญ่จะอยู่กับส่วนของต้นข้าว

เครื่องคัดแยกข้าวสาร หรือเครื่องคัดเมล็ดข้าวสาร ถือได้ว่ามีความสำคัญ และมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ประเทศไทยของเรานั้น มีประวัติศาสตร์ทางด้านการปลูกข้าว มาอย่างยาวนาน ข้าว ถือได้ว่าเป็นสินค้าเกษตร ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราอย่างมาก แต่ในปัจจุบันนี้ เราอาจพบเจอกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดโลก ดังนั้น สิ่งที่เราต้องทำก็คือ การรักษามาตรฐาน คุณภาพของเมล็ดข้าวไว้ และการยกระดับคุณภาพของเมล็ดข้าวของเรา ไปให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

การคัดแยกเมล็ดข้าวในสมัยก่อน ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก ทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเกิดความผิดพลาดขึ้นบ่อย ๆ ทำให้เมล็ดข้าวที่ไม่มีคุณภาพนั้น ไปปะปนกับเมล็ดข้าวคุณภาพดี จึงส่งผลให้ภาพลักษณ์แย่ลง แต่เมื่อมีเราเครื่องคัดเมล็ดข้าวสารเข้ามาใช้ในโรงสี จึงสามารถทำให้ชาวเกษตรกรยิ้มได้ เพราะประหยัดทั้งต้นทุนการจ้างแรงงานคน ประหยัดทั้งเวลาในการทำงาน แถมยังสามารถคัดแยกเมล็ดข้าวที่ดีที่มีคุณภาพที่สุดออกมาได้ ส่งผลให้สามารถขายข้าวในราคาสูง และสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อีกด้วย แม้ว่าในระยะแรก ๆ อาจจะต้องใช้เงินลงทุนสูงในการซื้อเครื่องคัดเมล็ดข้าวสาร ถ้าเป็นเครื่องคัดแยกขนาดใหญ่ ที่มีคุณภาพสูง ก็อาจมีราคาถึงหลักแสน  แต่ถึงแม้ว่าในระยะแรกจะต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ในระยะยาวย่อมส่งผลคุ้มค่าแน่นอน

ทำไมควรมีเครื่องคัดข้าว หรือเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว ดีอย่างไร

การคัดแยกเมล็ดข้าว

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสาร หรือเครื่องคัดข้าว  เครื่องจักรสมัยใหม่ได้เข้ามาตอบโจทย์อุตสาหกรรมผลิตอาหาร และเครื่องดื่มที่มีวัตถุดิบเป็นข้าว ช่วยปรับปรุงในเรื่องคุณภาพของข้าวให้ดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนิยมเครื่องคัดแยกข้าวสารระบบสั่น เพราะนอกจากช่วยคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวได้ดีแล้ว ยังสามารถขัดข้าว ขจัดฝุ่น และกรองได้อีกด้วย สำหรับเครื่องกรองข้าวแนวนอน แบบตะแกรงคู่ ก็ได้รับความนิยมมากเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือร่อนกรองประสิทธิภาพสูง สามารถกำจัดฝุ่น หรือสิ่งเจือปนต่าง ๆ ได้ เครื่องคัดเมล็ดข้าวนั้น มีความจำเป็นอย่างมาก เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ที่จำเป็นต้องแยกขนาดของข้าว เพื่อที่จะใช้แปรรูป หรือเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี

ข้าว คือสินค้าที่สร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรา มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน คนไทยมีประวัติศาสตร์ทางด้านการปลูกข้าวมายาวนาน ตั้งแต่บรรพบุรุษ รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย สืบทอดกันมาจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน ด้วยสภาพของภูมิประเทศ ที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าว พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ ข้าวไทยนั้น เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมาก ๆ รวมถึงสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักด้วย แต่เมื่อพอมาระยะหลัง ๆ นี้ ข้าวไทยต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลก ทั้งทางด้านคุณภาพ และทางด้านราคา ทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลาย  ต้องคิดหาวิธีการเพิ่มผลผลิต ให้ได้ตามเป้าหมาย และจะต้องยกระดับคุณภาพของข้าวไทย ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ดังนั้น เครื่องคัดข้าว จึงเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดของเกษตรกร ณ ตอนนี้

เครื่องคัดข้าวดียังไง

เครื่องคัดข้าวดีอย่างไร

การคัดแยกเมล็ดข้าว มีความสำคัญมาก ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เมล็ดข้าวเกรดดี ที่มีมาตรฐาน ในอดีตกาลคัดแยกเมล็ดข้าว ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก แต่ก็ยังเกิดความล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด และเกิดความผิดพลาดขึ้นบ่อย อีกทั้ง ยังไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ 100% ที่สำคัญคือมีต้นทุนที่สูง แต่พอมีเครื่องคัดข้าวเข้ามา ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันกับตลาดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เครื่องคัดข้าวสามารถคัดแยกเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ ออกจากเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ รวมถึงคัดแยกเศษฝุ่น เศษดิน ต้นหญ้า เศษไม้ หรือสิ่งเจือปนต่าง ๆ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ สามารถที่จะกำหนดราคาให้สูงขึ้นได้

สรุปเครื่องคัดข้าว ดียังไง

  • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในเรื่องของการจ้างแรงงานคน
  • ป้องกันข้อผิดพลาดต่าง ๆ จากการทำงานของคน
  • ประหยัดเวลา ช่วยให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น
  • สามารถควบคุมคุณภาพข้าวได้ 100%
  • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับตลาด ให้กับผู้ประกอบการ
  • ช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถที่จะขายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามในการคัดแยกเมล็ด ข้าว ผู้ประกอบการควรต้องเลือก เครื่องคัดข้าว ที่ดีมีประสิทธิภาพสูง สามารถทำงานให้ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ อีกทั้ง สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อย ช่วยเรื่องประหยัดเวลาในการคัดแยกข้าว และทำให้ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุด สำหรับท่านที่สนใจเครื่องคัดข้าวที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสากล ท่านควรต้องเลือกบริษัท หรือเลือกตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้ ได้ใบรับรองมาตรฐานการใช้งานในอุตสาหกรรม ISO9001/2015 มีทีมงานติดตั้ง และต้องสามารถให้คำปรึกษาที่ดีได้ตลอดเวลาด้วย

ขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจาก :  livewell | hiveswimwear 

เมนูลัด

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ปรึกษาฟรี!!!

หากต้องการที่ปรึกษาในการเปิดหน้าร้านเพื่อขายข้าวสารหรือสนใจสินค้าของเรา สามารถโทรติดต่อเราได้ ทางเรายินดีให้คำแนะนำอย่างเต็มที่

Copyright © 20212. All rights reserved.